Gümrük Hukuku
İthalat vergileri, tarife dışı engeller, damping ve anti damping soruşturmaları ve dış ticarete ilişkin diğer harcamalar, işletmelerin kârlılığı üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle uluslararası alanda faaliyette bulunan işletmeler, uluslararası ticaret ile ilgili hususlara daha yakından odaklanmaya başlamıştır. 
 
Ancak, uluslararası ticaret konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmaktadır. Bu düzenlemelere uyum sağlayamamak veya maliyetleri azaltan unsurları değerlendirememek, işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda, müşterilerimizin dış ticaret mevzuatı çerçevesinde oluşacak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik hizmetler sunmaktayız.
 
NAZALI’nın bu konudaki uzman kadrosu, kamu hizmeti sırasında edinilen tecrübeleriyle ve özellikle de demir- çelik, çimento ve tekstil sektöründe damping ve anti damping soruşturmalarındaki çözümlemeleriyle, müşterilerinin risklerini asgari seviyeye indirmek ve geleceği planlayabilmek için yol gösterici olmaktadır.
 
Dış ticaret hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki alanlarda sizlere destek vermekteyiz.
 
- Gümrük İşlemlerinde Uyum Denetimi
- Sonradan Kontrol Danışmanlığı
- Gümrük ve Dış Ticaret Operasyonlarına İlişkin Danışmanlık
- Gümrük Due Diligence
- Gümrük Anlaşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık
- Damping ve Anti-Damping Soruşturmaları
- İthalat ve İhracat İşlemlerine İlişkin Firma Muhasebe Kayıtlarının Gümrük İdaresine Beyan Edilen Veriler ile Uygunluğunun Denetimi
- Dış Ticaret Operasyonlarının Eşyanın Gümrük Kıymeti, Gümrük Tarifesi ve Menşei Açısından Analizi
- Royalti-Lisans Ödemelerinin Gümrük İdaresine Beyanı
- İthalat İşlemlerindeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Uygulamaları
- İstisnai Kıymetle Beyan Uygulamaları
- Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Gümrük Mevzuatı Açısından Durumu
- Gümrük Uzlaşması Sürecinin Yönetimi
- Tedarikçilerle Olan Sözleşmelerin Gümrük İdaresini İlgilendiren Yönlerinin Tespiti
- Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
- Gümrük Müşavirleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Antrepo İşleticileri ne Nakliyeciler ile Olan İlişki Süreçlerinin Yönetimi
- Firma Yöneticilerine Yönelik Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları Konularında Eğitim Verilmesi
 
© 2017 Nazalı