Fikri Mülkiyet Hukuku

NAZALI, müvekkillerinin marka, patent, endüstriyel tasarım, telif hakları, ticari sır gibi fikri mülkiyet haklarının Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi, tescil sürecinde eğer varsa idari engellerin dava yoluyla kaldırılması,  bu hakların korunması ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması hususunda gerekli tüm hizmetleri vermektedir.

© 2017 Nazalı