Nazalı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI-II

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Transfer Fiyatlandırması-II” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Ağustos 2007 sayısında yayımlanmıştır.

B- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

Kanun’un genel gerekçesine baktığımızda yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun neye cevap verdiği çok açık ve net bir şekilde anlaşılabilir. Buna göre, yeni Kanun’un hazırlanma gerekçesi; dünyanın küreselleşme adı altında geçirmiş olduğu büyük değişimin sonucu olarak ekonomik, siyasi ve hukuki alanlarda ortaya çıkan risklerden korunmak, fırsatlarından yararlanmak ve eski Kanun’un zamana ayak uyduramayan hükümlerinin günümüze uyarlanmasını sağlamaktır.

Hiç kuşkusuz yeni KVK’nın getirmiş olduğu en önemli yenilik 50 yıldan beri uygulanan örtülü kazanç müessesini çağdaş bir hale getirmesidir. Örtülü kazanç uygulaması eski Kanun’da içinde bulunduğu dönem için oldukça ileri bir bakış açısı ile yazılmasına rağmen günümüzün koşullarında önemli eksikleri barındırır hale gelmiş ve bunun sonucu olarak da idare ve mükellefler karşı karşıya kalmışlardır.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı