Nazalı

AB TARAFINDAN KURUMLAR VERGİSİ ALANINDA ÇIKARILAN VE KURUMLARIN ELDE ETMİŞ OLDUĞU MENKUL KIYMET GELİ

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “AB TARAFINDAN KURUMLAR VERGİSİ ALANINDA ÇIKARILAN VE KURUMLARIN ELDE ETMİŞ OLDUĞU MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DİREKTİFLER” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Eylül 2008 sayısında yayımlanmıştır.

I- GİRİŞ

Avrupa Birliği dolaylı vergilerin uyumlaştırması konusunda ciddi olarak girişimlerde bulunmasına ve bu konuda çok sayıda direktif düzenlemesi yapmasına karşın, aynı performansı ve isteği kurumlar ve gelir vergisi konusunda yapılan düzenlemelere yansıtamamıştır. Kuşkusuz ki bu durumun en önemli nedeni üye ülkelerin, özellikle gelir ve kurumlar vergisi alanındaki vergilendirme yetkilerinden vazgeçmek istememeleri etkili olmaktadır. Üye ülkeler doğrudan vergilendirme alanındaki vergilendirme yetkilerinin devrini, devletlerin egemenlik alanına bir nevi bir müdahale olarak görmekte ve bu durumun bir sonucu olarak bu alana müdahale edilmesini kabul etmemektedir. Bir diğer neden de, dolaysız vergiler alanında dolaylı vergilerde olduğu gibi kesin, sınırları belli vergileme ilkeleri kabul edip bunları uygulamak ve denetlemek kolay değildir. Çünkü gelir ve kurumlar vergisi üye ülkelerin vergileme alanında kendi kimlik ve yaklaşımlarını en iyi yansıttığı alanlardır.

Bu yazımızda AB tarafından çıkarılan ve kurumların elde etmiş olduğu menkul kıymetlerin gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak iki direktif kısa olarak ele alınacak bu direktifler ile nasıl bir düzenleme yapıldığı irdelenmeye çalışılacaktır.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı