Nazalı

ALMANYA VERGİ SİSTEMİNDE FAİZ VE KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Almanya Vergi Sisteminde Faiz ve Kâr Paylarının Vergilendirilmesi” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Kasım 2008 sayısında yayımlanmıştır.

I- GİRİŞ

Almanya’da kişiler en önemlileri gelir vergisi ve fon payı olan değişik vergilere tabidir. Bu vergiler Gelir Vergisi Kanunu (Einkommensteuergesetz, EStG) ve Soliderity Swcherge Law (Solidaritätszuschlaggesetz, SolZG) tarafından konmuştur. Eğer bir kişi aynı zamanda ticari bir faaliyette bulunuyorsa, ticari kazanç vergisine tabidir. Yerel gelir vergisi yoktur.

EStG’ye göre sınırlı ve sınırsız sorumluluk vardır. Sınırsız sorumluluk, mükellefin yurt içi ve yurt dışından elde ettiği tüm gelirlerinin vergilendirilmesi demektir. Sınırlı sorumluluk ise sadece yerleşik olmayan kişilere uygulanır ve sadece Almanya kaynaklı olan gelir ve varlıkların vergilendirilmesini içerir.

Almanya’da yerleşik bireyler, gelir, intikal, veraset, KDV ve belli koşullar altında kilise vergisinden (churchtaxes) sorumludurlar. Almanya’da yerleşik olan kişiler yurt içi ve yurt dışından elde ettikleri gelirler üzerinden gelir vergisi öderler. Ancak, diğer ülkeler ile yapılan vergi anlaşmaları ve uluslararası anlaşmalar, ya yurt dışından elde edilen gelirin istisna tutulması ya da yurt dışında ödenen verginin Almanya’da indirim konusu yapılması şeklinde bir çifte vergiyi önlemeyi amaçlayan mekanizma içerir. Yurt dışında ödenen verginin indirimi, aynı kaynağın Almanya’da vergilendirilmesi durumunda ödenecek vergi ile sınırlıdır. Yerleşik olmayan kişiler, söz konusu gelir Almanya’da vergilendirilmiyorsa ve bu konuda uluslararası anlaşma yoksa, vergi indiriminden yararlanamaz.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı