Nazalı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNDE FAİZ VE KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Ofisimizin Yönetici Ortağı Av.Ersin Nazalı tarafından hazırlanan “Çin Halk Cumhuriyeti Gelir Vergisi Sisteminde Faiz ve Kâr Paylarının Vergilendirilmesi” adlı makale Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2007 sayısında yayımlanmıştır.

I- GENEL BİLGİ

Çin Anayasası vergileme yetkisini merkezi hükümete vermiştir. Merkezi hükümet hem ulusal hem de yerel düzeyde vergi koyma yetkisine sahiptir. Yerel hükümetler ise emlak ve işlem vergileri konusunda yetkili kılınmışlardır.

Çin vergi sisteminin aşağıda belirtilen bir takım kendisine has nitelikleri bulunmaktadır (1);

– Yerli ve yabancı kurumlar ayrı ayrı vergilendirilir. Bunun için yabancı kurumlar için Yabancı Kurumlar Vergisi Kanunu, yerli kurumlar için de Yerli Kurumlar Vergisi Kanunu bulunmaktadır.

– Kurumlar vergisi klasik sistemi kabul etmiştir. Buna göre, kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları gerçek kişilerin elinde vergilemeye tabi tutulur.

– Gelir vergisi sistemi genel olarak sedülerdir. Sadece Kanun’da belirtilen gelir tipleri vergilemeye tabi tutulur. Her bir kategori için ayrı ayrı vergileme yapılır ve kesinlikle toplama yapılmaz.

Makalenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

© 2017 Nazalı